social image
  • Основна обука за медијатори и друг вид консалтинг, испитување на јавното мислење, истражувања на пазарот и изработка на анализи

По патот на истражувања до права и одговорности

Квантитативни и квалитативни испитувања на јавно мислење и истражувања на пазарот

10 АРГУМЕНТИ ЗОШТО ДА СОРАБОТУВАТЕ СО НАС

Располагаме со високо образовани професионалци за услугите што ги нудиме.
Вршиме квалитетни анализи за општествените појави и процеси.
Поседуваме искуство и знаење во испитувањето на јавното мислење, истражувањето на пазарот и односите со јавноста.
Имаме одлично познавање на медиумите и јавноста.
Градиме партнерски односи со клиентите и соработниците
Започнуваме да работиме од истиот момент кога ќе ни се јавите и ќе не запознаете со вашите потреби и барања.
Насочени сме кон конкретни активности во интерес на клиентите.
Гарантираме дека вашата инвестиција во соработката со нас ќе резултира со зголемување на угледот на вашата компанија.
Единствено не можеме времето да го сопреме и затоа се движиме.
Затоа што ние не продаваме топла вода.

Контактирајте нѐ за да дознаете повеќе

За потребите на нашите клиенти вршиме истражувања на населението врз основа на репрезентативен примерок.
 
Селекција на примерокот подразбира почитување на повеќе критериуми од вкупната популација. Тоа значи задоволување на одредени елементи и карактеристики кај испитаниците.