Истражувања

За потребите на нашите клиенти вршиме истражувања на населението врз основа на репрезентативен примерок.

Селекција на примерокот подразбира почитување на повеќе критериуми од вкупната популација.

Тоа значи задоволување на одредени елементи и карактеристики кај испитаниците, како што се:
Регион
Град
Општина
Пол
Возраст
Националност

СИТЕ УСЛУГИ


Имате потреба од нашите услуги?
Контактирајт нѐ за да дознаете повеќе.