Формулар за контакт


Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пораката.

За нас


ИНСТИТУТОТ 4R спроведува квантитативни и квалитативни испитувања на јавното мислење и истражувања на пазарот со користење различни методи и техники, со електронски и автоматизирани средства за прибирање, внесување и обработка на податоци.

Адреса

ул. Н. Наумовски - Борче, бр. 74-2/2, 1000 Скопје

Е-пошта

contact@institute4r.org.mk

Телефон

+389 2 6141 917

Социјални мрежи