Видеа
Тема: Кои се мотивите на поединци трагедијата да ја користат за ширење на говор на омраза?
Емисија: „24 Анализа“
Телевизија: „24 Вести“
Гости:
  • Мр. Славе Младеновски - лиценциран медијатор
  • Рубин Земон
Дата: 14.02.2019
Тема: Медијацијата - Присуство на медијацијата како алтернативно решавање на спорови
Емисија: „Македонија наутро“
Телевизија: „МРТ1“
Гости:
  • Мр. Славе Младеновски - лиценциран медијатор
Дата: 12.01.2018

СИТЕ УСЛУГИ


Имате потреба од нашите услуги?
Контактирајт нѐ за да дознаете повеќе.